S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Znáte poštomaty?

Poštomat InPost je výjimečný způsob dopravy a platby za přepravu. Při vytváření objednávky v kroku doprava a platba zvolte přepravu: "Poštomat InPost" a z mapy nebo ze seznamu si vyberte takový Poštomat (terminál), který Vám vyhovuje.

Jakmile bude baliček vložen do Poštomatu, obdržíte sms a email s heslem a QR kódem na základě kterého si můžete zásilku vyzvednout. Heslo nebo QR kód v kombinaci s Vaším mobilním číslem použijete při vyzvednutí jako identifikátor a schránka se otevře. U balíčku na dobírku budete před otevřením boxu požádán o zaplacení platební kartou. Balíček je v Poštomatu uložen po dobu 3 dnů mimo víkendů a svátků. Před ukončením úložní lhůty budete na ní upozorněn sms a emailem. Pokud vyzvednutí promeškáte, máte ještě 4 pracovní dny možnost si zásilku vyzvednout na nejbližším depu In Time.

Každý pohyb svého balíku můžete sledovat i on-line ZDE.

Co oceníte při výběru doručení do Poštomatu ?

FLEXIBILITU - Otevřeno 365 dní v roce, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně

ČASOVOU ÚSPORU - Vyzvednutí balíčku trvá pár sekund a je bez front a čekání

DISKRÉTNOST - Ne vždy je někdo z rodiny nebo kolegů někým, kdo by měl znát obsah Vašeho balíčku

BEZPEČNOST - Balíček hlídají 3 bezpečností kamery

PLATBU KARTOU - Není potřeba mít u sebe hotovost a navíc se obávat, že vám nerozmění.

Prodejce si vyhrazuje právo dle svého uvážení na změnu typu dopravy z Poštomatu InPost na kurýra IN TIME v případě, že by se jednalo o rozměrnější zásilku. Přepravu zásilky zajišťuje kurýrní služba IN TIME.

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 610,00 Kč (22,18 EUR)
skladem
naše cena 450,00 Kč (16,36 EUR)
skladem

KONTAKTY

Home&Hobby, spol. s r.o.
Kaprova 42/14
110 00 Praha 1
info(a)homeandhobby.cz

ANKETA

Jakým způsobem vytápíte své obydlí?

Dřevo 29% Plyn 40% Uhlí, brikety, kosk 19% Jinak 13%

 


NajduZboží.cz

 

GoPay

ESHOP-RYCHLE.CZ


» Reklamační řád
Reklamační řád

Reklamační řád


I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Home&Hobby, spol. s r.o., IČ: 24153168,
DIČ: CZ24153168, Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze v oddíle C, vložka 183531, a popisuje postup, jakým způsobem
přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.


Kupující, kterým může být podnikatel nebo spotřebitel, je povinen se
seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě
před objednáním zboží.


Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s
tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním
řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem
nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není
definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a
účinné právní předpisy.

Převzetím zboží u podnikatelů je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu
resp. prvnímu přepravci.  V případě je-li kupujícím spotřebitel, je
okamžikem převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího resp. převzetí od dopravce.


Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému
zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční
list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm.
název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční
list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační
číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající
namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené
údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním
listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah,
podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní
plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky
nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

Prodloužená záruka – tato záruka musí být vždy v souladu se záručními
podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou, přičemž
v takovém případě záruční list vždy obsahuje shora uvedené náležitosti a
je vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami.

II. Délka záruky


Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží
kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.


Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců* pro
spotřebitele**, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Prodávající
může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na
záručním listě (ve sloupci záruka). Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24
měsíců) a případně prodloužené záruční lhůty. Záruční doba se dále
prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti
za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v
záruční době.

Je-li kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí
zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím k upřesněním
v tomto Reklamačním řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto
Reklamačním řádem.         

* Výjimku může tvořit
zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková
charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná
o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Je-li kupujícím spotřebitel a jde-li o
věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo
opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za
vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci
kupujícím. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně
i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší
cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které
byla nižší cena sjednána.

** Objednávky s uvedneým IČ nemohou být reklamovány dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Není-li jinak uvedeno je poskytována záruka v délce 6+ měsíců dle obchodního zákoníku.


III. Záruční podmínky


I. Kupující, který není spotřebitelem je povinen, a
kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání
překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky
s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu.
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní
smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto
poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat
v předávacím protokolu přepravce.


II. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na
adresu: info@homeandhobby.cz,
sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem,
e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího
poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však
prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

III. Místem pro uplatnění reklamace je korespondenční adresa společnosti, viz „Kontakty
uvedené na www.homeandhobby.cz , popř. je-li kupujícím spotřebitel, může zboží reklamovat i
v pobočkách prodávajícího, kde došlo ke koupi zboží (pro urychlení vyřízení
reklamace však doporučujeme adresu výše uvedenou). Je-li však v záručním listě zboží uveden autorizovaný servis,
který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo v  autorizovaném
servisním středisku.

IV. V případě, že bylo zboží zakoupeno kupujícím, který je podnikatelem, musí
kupující uplatňovat reklamaci přímo a jen v autorizovaném servise. V tomto
případě se reklamace řídí podmínkami autorizovaného servisu. 

V.  Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na korespondenční
adresu prodávajícího nebo autorizovaného servisu. Reklamované zboží by mělo být
důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík
musí být označen viditelně "REKLAMACE" a musí obsahovat: reklamované
zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, Reklamační protokol
s podrobným popis závady a  kontaktními
údaji kupujícího (zejm. zpáteční adresa, email a tel.číslo). Bez výše uvedeného
je znemožněna identifikace původu i závady zboží a reklamace muže být
ZAMÍTNUTA.

VI.  Kupující, který není spotřebitelem, doloží
platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží
reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo
reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku
(pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i kupujícímu, který
je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

VII.  Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s
jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými
aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné
objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a
nebylo-li prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní
pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným seznamem.

VIII.  Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo
vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na
případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a
přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka
nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným
zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou
příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem)
s výjimkou běžných odchylek.


IX.  Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se
kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde
při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu
a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném
rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost
není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu
k použití):

 1. mechanickým poškozením zboží,
 2. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 3. používáním zboží v podmínkách,  které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a
  mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem
  určeno,
 4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 5. zboží bylo poškozeno nadměrným  zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,provedením nekvalifikovaného
  zásahu či změnou parametrů,
 6. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 7. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu
s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty,
vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem
k  prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

X. Zboží předané k
reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním
formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

XIII.  Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek
(např. počítač), ale nekorektní používání nebo mechanické poškození, bude
reklamace zamítnuta. V případě, že zákazník souhlasí s placenou opravou, 
bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy
bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné
k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po
výslovném souhlasu kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy)
učiněném po informování dle předchozí věty.


XI. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech,
kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují
základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu
řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.


IV. Způsob vyřízení reklamace

Je-li kupujícím spotřebitel:

Shoda s kupní smlouvou

Je-li kupujícím spotřebitel, v případě, že zboží při
převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s
kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez
zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle
požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup
možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy
odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní
smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní
smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se
považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje
povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc
má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo
jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané,
popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že
odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře
nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo
pro který se věc obvykle používá.

Je-li kupujícím spotřebitel, má v závislosti na povaze vady
při uplatnění zákonné záruky tato práva:

 • jde-li o vadu odstranitelnou,
  právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu
  vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady
  neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z
  kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou
  bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo
  odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice
  o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné
  vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za
  opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící
  řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována,
  se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň
  tři vady bránící jejímu řádnému užití,
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné
  a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z
  kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

Je-li kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne v co
nejkratším termínu, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení reklamace
prodávajícímu. Do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou je výrobek na
cestě (Česká Pošta, PPL, …. TAM I ZPĚT). Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění
reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být
na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to,
že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se
jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu,
který je podnikatel a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní
zákoník.

Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla
reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je
požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního
uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a  době trvání reklamace,
případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující nemá právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které
uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z
důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto
odstoupení.


Je-li kupujícím podnikatel:

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno.
Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se
prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě
slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu,
aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn
vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi
nebo vystaví dobropis.

I. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba
prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční
doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena
výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení
reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění
reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc
převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

II. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace
kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno
přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

III. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od
uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později,
do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od
data podání reklamace) je prodávající, dle § 656 občanského zákoníku, oprávněn
účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

IV. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit
doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji
totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

V. Při zamítnutí reklamace, bude reklamovaný výrobek vrácen
zpět na náklady kupujícího.


V. Spotřební materiál

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál je jeho záruční doba upravena dle povahy dílu.

Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě
tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem,
neboť záruka se dle § 619 odst. 2 obč. z. nevztahuje na opotřebení způsobené
obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku.
Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým
užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá
životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení,
avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Prodávající vždy
v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu
způsobenou obvyklým opotřebením.    

Výše uvedená obvyklá živostnost je prodávajícím vždy uvedena
i u nabízeného zboží, jinak se nemá možnost této živostnosti dovolávat.


VI. Bezplatný servis

Na produkty prodávané s delší zárukou než 24 měsíců je
zajišťován po uplynutí lhůty 24 měsíců tzv. bezplatný servis. V případě vady
zboží po lhůtě 24 měsíců bude takový produkt přijat do servisu a bude opraven
nebo vyměněn za jiný kus se stejnými nebo lepšími parametry. Pokud ani jedno z
těchto řešení nebude možné, bude vystaven dobropis. Prodávající se zavazuje
takovýto servis ukončit ve lhůtě 35 dnů od přijetí  zboží – po uplynutí
této lhůty má kupující právo od smlouvy odstoupit. 

VII. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1.2.2012 a ruší platnost
předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle
a provozovnách prodávajícího nebo jako dokument na www.homeandhobby.cz

 

NGFjOT